Grön starr

Grön starr är en lömsk ögonsjukdom som ger obotlig skada på synnerven. Det är därför angeläget att upptäcka sjukdomen på tidigt stadium. All behandling syftar till att bevara synfunktion och minimera risk för ytterligare skada.
Grön starr = Glaukom innebär en skada på ögats synnerv, vanligtvis till följd av förhöjt ögontryck (även om s.k. lågtrycks-glaukom förekommer, men är mera sällsynt). Sjukdomen kan ge succesiv inskränkning av synfältet samt synnedsättning. Förloppet kan sannolikt hävas eller bromsas genom trycksänkande behandling.

Behandlingen syftar till att påverka den mängd vätska som produceras inne i ögat av den s.k. strålkroppen och den mängd vätska som dräneras ut ur ögat via avflödeskanaler i den s.k. kammarvinkeln, i kanten av ögats främre kammare (Bild 2). Denna "kammarvätska" skall ej förväxlas med tårvätskan på ögats yta.   Ögontrycket kan sänkas med droppar, tabletter, laser eller operation. Det finns ingen behandling som kan förbättra en synnedsättning som uppkommit av grön starr. All behandling syftar istället till att bevara den befintliga synförmågan. 

Tryckstegring kan uppkomma p.g.a. avvikelser i ögats uppbyggnad , som biverkning av vissa mediciner , till följd av andra ögonsjukdomar etc. Ofta förblir dock orsaken till tryckstegringen okänd. Det finns inget samband mellan högt blodtryck och förhöjt ögontryck.  

Om tryckstegringen sker långsamt märks i början knappast några symtom alls. Vid ordentligt förhöjt tryck kan man ibland uppfatta färgade ringar kring lampor ("halo-fenomen"). Kraftig värk, rodnad av ögat och dimsyn är vanligast vid lite hastigare uppkommen tryckstegring, och ofta  förekommer då även illamående, ibland kräkningar.

Grön starr kräver oftast livslång uppföljning och behandling hos ögonläkare. Då viss ärftlighet förekommer  (oklart hur) kan det vara klokt att uppmana medelålders och äldre släktingar till tryckmätning.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.